عبدالغفور امینی (رئیس شورا)
مدرک تحصیلی: دیپلم علوم انسانی
سه دوره عضو شورای اسلامی صادق آباد در دوره های دوم، چهارم و پنجم
در حال حاضر عضو شورای حل اختلاف شعبه صادق آباد بمدت ۱۷ سال
بازنشسته شرکت تعاونی روستایی۲۲ بهمن صادق آباد
چندین دوره عضو هیئت اجرایی انتخابات در بخش لوه
عضو هیات امنای مسجد محمد رسول الله صادق آباد

عبدالحمید حصاری
دیپلم علوم انسانی
شغل آزاد

حسن کرد آبادی
دیپلم کار و دانش
کارمند شرکت توزیع نیروی برق گالیکش

تحصیلات :

ابراهیم بیات کوهسار

مدرک دیپلم ادبیات علوم انسانی شهید بهشتی گالیکش

لیسانس حسابداری از دانشگاه پیام نور گنبد کاووس

فوق لیسانس مدریت استراتژیک از شرق گلستان

پست ها :
مسئول امور مالی پارک ملی گلستان

ناظر پروژه های عمرانی و تفرجگاهی پارک ملی گلستان

رابط بهداشت و درمانی پارک ملی گلستان

رابط ورزشی پارک ملی گلستان

رئیس شورای ورزشی شهر صادق آباد در سال ۱۳۷۸

همکاری با وزارت کشور و هیئت نظارت بر برگزاری انتخابات به عنوان ناظر مسئول و مسئول صندوق

همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی گنبد کاووس به عنوان حسابداری

همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی گنبد کاووس به عنوان حسابدار

یاسر ابراهیمی
کاردانی دامپزشکی
شغل آزاد