با استفاده از این سیستم می توانید بروزترین اطلاعات مناقصات و مزایدات را دریافت نمایید.
دریافت اطلاعات بیشتر
با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود ، ما را در مسیر رسیدن به بهترین خدمات شهری یاری کنید.
ثبت نظر در صندوق
با استفاده از این سامانه در هر لحظه و هر مکان ، عوارض خودرو خود را پرداخت نمایید.
ورود به سامانه
صادق آباد دارای جاذبه های طبیعی بکر و دست نخورده ، صنایع دستی و غذا های ...
مطالعه بیشتر
Wave Wave
گالری تصاویر صادق آباد